glazen tachyonen bol
tachyon nieuws

produktlijst faq

Tachyon Energie

In de moderne natuurwetenschap wordt Tachyonenergie gezien als een energievorm die overal in het universum voorhanden is, die ons omgeeft, die sneller is als het licht en die men ook wel kenmerkt als nulpuntenergie of vrije energie.

In het midden van de jaren ’90 ontwikkelde de Duitse onderzoeker en natuurkenner Heiko Albat apparatuur om willekeurige materialen in Tachyon-ontvangers te transformeren. Albat heeft deze methode steeds verder ontwikkeld en heeft thans een ongelofelijke verfijningsgraad bereikt, resulterend in diverse toepassingen die uniek zijn in de wereld.

Het begrip "Tachyon" is afkomstig uit de kwantummechanica. Het is (nog steeds) een hypothetisch deeltje annex frequentie waarvan het kwadraat altijd nul is, kortom de absolute nul-frequentie, ooit uitgevonden om bepaalde berekeningen te laten kloppen. Volgens de kwantummechanica is ons fysieke universum niets anders dan een zeer dichte vorm van energie met daarin allerlei dichtheidsgradaties (frequenties of trillingen). Alles in dit universum variërend van de meest verfijnde energetische structuren tot de zwaarste stoffen staat echter in verbinding met een energetisch continuüm. De energie die door dit energetisch continuüm stroomt vloeit dwars door diverse niveaus van verdichting, door astrale, etherische en elektromagnetische lagen om te "eindigen" in de materie. De energie is afkomstig uit één bron. Moderne natuurkundigen spreken over vrije energie of nulpunt-energie.

Nulpunt-, of vrije energie moet niet worden opgevat als een bepaald soort energie, maar als de bron van letterlijk alle energie. En "bron" moet hier meer worden begrepen vanuit de correlatieve dialectiek (er is geen "niets" zonder "iets" en vice versa) dan vanuit het orthodoxe idee van causaliteit (eerst was er dit en toen veroorzaakte dit "dat"). Tachyon-energie is de allereerste energetische structuur die zich voordoet vanuit de vormloze structuurloze nulpunt-energie. Tachyon-energie kan niet worden gemeten in termen van Herz-frequentie, maar draagt alle energie-trillingen van het universum in zich (wellicht kunnen we ons dit enigszins voorstellen door een, zij het primitieve, vergelijking te maken met een meerdimensionaal assenstelsel - ons universum - waarin alle assen beginnen bij 0.) Het enige waarin tachyon-energie van vrije energie of nulpunt energie verschilt is dat het een structuur heeft.

Het ingenieuze aan Albat Tachyon Producten is dat men hier de tachyon-energie als een van de eersten voor specifieke zowel therapeutische als andere doeleinden wist te richten: "Albat Tachyon producten maken tachyonenergie en – al naargelang het therapeutische doel – uitgelezen trillingsfrequenties vrij. Tachyonenergie is sneller dan licht en heeft de eigenschap disharmonieën in het trillingssysteem van levende organismes te ordenen en weer in evenwicht te brengen.

Heiko Albat – “Wat ik uit eigen ervaring over deze energie kan zeggen is dat hij zich laat vangen en concentreren en dat hij een ordenende invloed uitoefent op de moleculaire structuur van allerlei soorten materie. Tachyonenergie is voor alle leven op onze planeet even belangrijk als magnetisme. Onttrekt men een van deze energievormen aan het organisme, dan stort het in. Elk levend wezen is op grond van zijn fysiologische geaardheid zelf in staat Tachyonenergie in onbeperkte hoeveelheid op te nemen, tenzij er tegenstand aan wordt geboden. Die tegenstand ontstaat bijvoorbeeld door een ongezonde levenswijze, door het minachten van natuurwetten en door negatieve energievormen, zoals bijvoorbeeld elektrosmog, die zoals is aangetoond het immuunsysteem duurzaam verzwakt. Dieren die in nationale parken in het wild leven, ver van de beschaafde wereld, lijden niet aan kanker en lijden niet aan allergieën. Dat doen zij pas als zij in de directe omgeving van de mens moeten leven. Dan gaan zij aan dezelfde ziekten lijden als de mens. Er zijn duizenden verschillende ziekten bekend, in de vrije natuur slechts enkele.

levensbevorderende ordenende werking
Vandaar dat het dus zinvol is, het organisme met Tachyonenergie in geconcentreerde vorm te verzorgen, wat met de Albat Tachyonproducten op een harmonische manier mogelijk is. Omdat Tachyonenergie uitsluitend levensbevorderend en ordenend werkt, zijn bijwerkingen voor 100% uitgesloten.

Hier volgen enkele voorbeelden van de toepassing van Tachyonenergie:
Bestraalt men bijvoorbeeld druppels bloed van een ziek mens of dier met Tachyonenergie, dan neemt men onder de microscoop waar dat verkleefde bloedlichaampjes binnen de kortste tijd van elkaar loskomen.
Brengt men Tachyon Energizer in ziek, vervuild water, dan ontstaat in de meeste gevallen uit de bruine, ondoorzichtige vervuiling, helder doorzichtig water van de beste bronwater kwaliteit.

Dat het hierbij niet om toeval gaat, documenteerde de Duitse televisiezender ZDF meermalen in uitzendingen die zich met het thema Tachyonnergie (vrije energie) bezig gehouden hebben. U ziet dus, dat Tachyonenergie geen hersenspinsel is, maar werkelijk bestaat.Hoewel het de natuurwetenschap tot nu toe niet is gelukt, deze energievorm te meten of te definiëren, laat zich de invloed op materie met behulp van technische apparatuur duidelijk zichtbaar maken. Neemt men bijvoorbeeld een glas leidingwater en bekijkt men het voor en na de behandeling met Tachyonenergie onder de microscoop, dan wordt duidelijk dat de kristallijne structuur van de kalk zich waarneembaar verandert. Kantige, bladvormige kristallen vormen zich tot kogels die 10 x kleiner zijn. Wat betekenen deze waarnemingen in relatie tot het organisme van mens en dier? Hier geldt: als de Tachyonenergie geen tegenstand ondervindt, dan begint hij onmiddellijk ordening in de celstructuur van levende wezens te scheppen waar wanorde heerst. In het bijzonder onze metgezellen, de dieren, laten zich in de meeste gevallen nog met Tachyonenergie behandelen als zij volgens de gevestigde medische wetenschap uitbehandeld zijn.

Ik heb het meer dan eens beleefd dat door artritis en reuma geplaagde honden die het nauwelijks nog klaarspeelden overeind te komen, binnen enkele dagen weer konden en wilden lopen. Zelfs de bij paarden als niet te behandelen geldende zomerallergie laat zich met Tachyonenergie veelbelovend behandelen.

Ook bij mensen werken tachyonen genezend!
Kan men ook bij mensen rekenen op genezende behandelingen? Zoals ik al zei, brengt Tachyonenergie meteen ordening in het bewegingsmechanisme van menselijke en dierlijke organismen, mits de werking geen tegenstand wordt geboden. Hier ligt echter precies het probleem. De mens neigt er niet alleen toe, zich ongezond te voeden, maar vaak ook een negatieve instelling ten opzichte van het leven te hebben. Wie dan de natuurwetten en het principe van oorzaak en gevolg ontkent, mag niet op wonderen hopen. Toch heeft Tachyonenergie voor ons mensen een geweldig nut. Hoewel spontane genezingen zich zelden voordoen, mag men er, gebaseerd op de ervaringen van vele gebruikers, van uitgaan, dat de volgende voordelen in 80 - 90% van de gevallen optreden:
Toename van kracht, uithoudingsvermogen en reflexen. Niet zonder reden gebruiken vele sporters - o.a. ook in het West-Duitse eredivisie voetbal - Tachyonproducten ter verhoging van het fysieke prestatievermogen.
–Versterking van het immuunsysteem. Van de meeste gebruikers horen wij, dat ze minder vaak ziek en verkouden zijn.
Activering van het zelfgenezend vermogen. Vooral bij sport-, snij-, breuk- en brandletsel wordt het genezingsproces aantoonbaar bespoedigd.
Harmonisering van allerlei pijnverschijnselen. In de meeste gevallen worden de pijnklachten verzacht of geheel opgelost. Migraineaanvallen bijvoorbeeld, doen zich niet meer zo vaak en intensief voor.
Harmonisering van allergieën.
Geestelijk welbevinden. Stresssituaties worden gemakkelijker verwerkt, de levensvreugde vergroot.
Chronische ziekten ontwikkelen zich niet verder, of - meestal op langere termijn - wordt het pijnbeeld verzacht.
Verbetering van het slaapgedrag.
Ontstoring /harmonisering van elektrosmog, aardstralen, wateraders, zendmasten enz.

In principe is mijn aanbeveling Tachyonproducten langdurig te gebruiken. Geeft u niet meteen op als ze na enkele dagen of weken geen bijzondere uitwerking vertonen. Lichamelijke klachten ontwikkelen zich sluipend en hebben tijd nodig om zich via natuurlijke weg weer terug te ontwikkelen. Elke goede geneeskundige zal dit bevestigen. Wees niet ongerust als ziektebeelden zich eerst verslechteren. Dat verschijnsel is bekend uit de homeopathie. Het is juist een goed teken en een aanwijzing dat het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd is en dat energieblokkades zich opheffen.

Een laatste aanwijzing:
Tachyon producten zijn niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling door een arts of een geneeskundige. Ze zijn vrij van bijverschijnselen, werken uitsluitend levensbevorderend en laten zich met alle natuurgenezingsprocessen combineren.”

 
beschikbare produkten: bestellen

de tachyoncel "classic": maakt ca. 2 meter in alle richtingen de tachyon-energie en de zuurstof-frequenties vrij. ideaal voor de versterking van het immuunsysteem, de activering van zelfgenezende krachten, het verzachten van pijn en voor de verbetering van de fysieke conditie. kosten € 15,40 per stuk.
de tachyoncel "individueel": maakt ca. 2 meter in alle richtingen de tachyon-energie en alle homeo-patische frequenties vrij. met behulp van de ordenende tachyon-energie neemt het lichaam alleen die frequenties en potenties op die het ook daadwerkelijk nodig heeft om gezond te zijn. ook ideaal bij zware verwondingen en chronische ziektes. eventueel in combinatie met de "health angel" (zie elders bij info individuele begeleiding), een zeer krachtig middel voor een gezond lichaam waarin je potentie tot uitdrukking gebracht kan worden. kosten € 26 per stuk.
bolletjede tachyon allergie cel: maakt ca. 2 meter in alle richtingen de tachyon-energie en de speciale frequenties voor de harmonisering van allergieën vrij. kosten € 23,75 per stuk.
bolletjede day and night cellen: speciaal bedoeld voor zeer gevoelige mensen. de blauwe cel maakt ca. 2 meter in alle richtingen de tachyon-energie en de zuurstoffrequenties vrij en is bedoeld voor de vitalisering van het lichaam overdag. de witte cel maakt bachremedies en speciale extra frequenties vrij. hij moet 's nachts ter bevordering van een verkwikkende slaap onder het hoofdkussen liggen. kosten € 59 per stel.
bolletjede junior cel: voor kinderen en jongeren. maakt ca. 2 mtr. rondom de tachyon-energie en speciale extra frequenties vrij. bevordert innerlijke rust en evenwicht, versterkt het immuunsysteem, activeert het mentale potentieel en het concentratievermogen, harmoniseert het slaapgedrag. kosten € 32 per stuk.
bolletjespecifiek: verder is er een speciale reinigings cel, een maag/darm cel, een parasiet cel, een nier/bijnier cel en een cel voor vermindering van de effecten van een jetlag (allemaal € 32 per stuk).
bolletjetachyon kristalkogels om in de handen te nemen en er op die manier van te genieten (set van 2 stuks € 140).
bolletjetachyoncellen op basis van schlüssler-zouten: (set van 2 stuks). deze cellen zijn een optimale aanvulling op de originele zoutpreparaten van schüssler en versterken hun werking in het lichaam. kosten: € 59
bolletjetachyon zijden doek: maakt ca. 1 meter in alle richtingen tachyon-energie en speciale extra frequenties vrij. ideaal bij hoofdpijn en aandoeningen van de luchtwegen. regenboogkleuren € 50 per stuk. regenboogkleuren xl €77 per stuk.
bolletjetachyon energy pen: getachyoniseerde edelstalen pen voor de harmonisering van elektrosmog en beeldschermstralen. je plaats deze pen op het zekeringskastje en de hele woning is ontstoord. er is geen electrosmog meer aanwezig. tevens zeer geschikt op de werkplek. kosten € 149 per stuk.
bolletjetachyon therapeutic pen: kosten € 176 per stuk.
bolletjetachyon kristalhanger: (+bescherming tegen straling) kosten € 59 per stuk.
bolletjehouse energy kogel: door deze kogel komen fijnstoffelijke trillingsfrequenties en tachyon energie vrij en harmoniseert alle ons bekende trillingsvelden, zoals electrosmog, radiogolven, tv-straling, wateraders, aardstralen enz., die schadelijk zijn voor de gezondheid.  de kogel kan niet vervuilen omdat tachyon energie uitsluitend een harmonische, vitaliserende en ordenende werking bezit en hoeft dan ook niet schoongemaakt te worden.  hoewel het gebruik van de kogel volgens artsen en natuurgenezers een positief effect heeft op het welbevinden en het immuunsysteem van de mens gaat het hier niet om een therapeutisch product in de traditionele betekenis, maar om een bijzonder product dat negatieve trillingsvelden harmoniseert. let op!!! de kogel niet in de zon zetten i.v.m. brandgevaar (het brandglas effect).  aanwijzing: nadat de kogel is geplaatst, zijn elektromagnetische velden nog altijd met de gebruikelijke technische apparaten te meten. het harmoniserende effect van de kogel op het organisme van levende wezens blijkt uit het feit dat orde wordt aangebracht in het submoluculaire energieveld dat uit evenwicht is geraakt, en dat - zoals russische wetenschappers hebben ontdekt - vóór de elektromagnetische velden uit snelt, onze cellen eerst aanvalt en daardoor een zeer schadelijke invloed uitoefent.  de house energy kogel heeft een diameter van ± 8 cm en ± 10 em. en staat op een decoratieve glazen staander. hij straalt ca. 30 meter in alle richtingen en is zodoende zeer geschikt voor het ontstoren van huizen, woningen en grote kantoorruimten.  kosten: € 199 per stuk (ø ca 8 cm.) en € 230 (ø ca 10 cm.)
bolletjehouse energy kogel premium:  deze house energy kogel in de premium uitvoering is een nieuw ontwikkeld product van albat bio-energetic solutions Duitsland en is vervaardigd volgens de huidige stand van de techniek (triloc) op het gebied van tachyon- en submoleculaire energie.   in vergelijking met onze h.e. kogels, die hun deugdelijkheid hebben bewezen, biedt de premium kogel vele extra voordelen.  in de loop van onze jarenlange onderzoekswerkzaamheden zijn we erin geslaagd de basisenergie codes van veel stoffen vast te stellen en deze met submoleculaire energietrillingen te activeren - in dit geval zijn deze opgeslagen en tegelijkertijd vrijgekomen door de h.e. premium kogel - waardoor doelgericht soortgelijke processen in het energetisch gedrag van die stoffen tot stand worden gebracht. dit betekent dat binnen een bepaald werkingsgebied gerichte maatregelen kunnen worden genomen, waarvan op mens en materie een verlevendigende werking uitgaat.

voordelen van de house energy kogel premium-uitvoering:
* binnen een straal van 30 meter wordt de vrijgekomen harmoniserende en vitaliserende tachyon energie in alle richtingen verspreid.
* in het werkingsgebied van de kogel komen fijnstoffelijke zuurstoffrequenties vrij.
* geselecteerde vrijgekomen submoleculaire energieën bevorderen het welbevinden en zorgen voor een aangenamere atmosfeer in het energetisch veld van uw huis.
* neutralisering van alle negatieve, fijnstoffelijke trillingsvelden die slecht zijn voor de gezondheid, zoals elektrosmog, straling van mobiele telefoons, tv-straling, straling van zendmasten, wateraders, aardstralen en dergelijke. binnen het werkingsgebied van de premium kogel wordt hun negatieve werking ongedaan gemaakt.
* een intensere en homogenere plantengroei binnen het werkingsgebied van de kogel.  specials:
* in de ruimte waar de premium kogel zijn werking uitoefent worden meubels (stoelen, kasten, tafels, bedden enz.) solider en stabieler.
* in de ruimte waar de kogel zijn werking uitoefent worden het servies (borden, glazen) en bestek (messen, vorken, lepels) solider en stabieler.
* de wanden, vloeren, ramen, raamkozijnen, deuren, deurkozijnen, deursloten, als ook de dakconstructie en dakpannen van het huis, waarin de premium kogel is geplaatst, worden solider en stabieler.
* de technische apparaten in dit huis verbruiken ca. 1 tot 2 procent minder stroom en ze lopen rustiger en homogener.  dit is alleen mogelijk met behulp van speciaal geselecteerde submoleculaire energieën die uitsluitend met de door ons vastgestelde basisenergie code van elk afzonderlijk materiaal kunnen communiceren. kosten: € 356 (ø ca 10 cm.)  
bolletjemagnetic pads: deze laten tachyon energie en alle homeopatische frequenties en bachbloesems vrijkomen. het organisme van het levend wezen neemt, door de tachyon energie, alleen die frequenties en potenties op die voor verbetering nodig zijn. vooral geschikt bij blessures en bij ziektebeelden zoals ontstekingen, r.s.i. klachten, rugklachten, breuken, scheuringen van gewrichtsbanden enz. de combinatie met magnetisme maakt dit produkt heel bijzonder. (€ 95 per set)

er is ook aan de dieren gedacht.
bolletjetachyon halsbandhanger (€ 23 per stuk)
bolletjetachyon paardenbandages (€ 59 per set van 2 stuk)
bolletjetachyon paardendekens (€ 140 per stuk)
bolletjetachyon paardendekens speciaal (€ 194).

bolletjechips voor de mobiele telefoons (€ 14 of € 23 per stuk)
bolletjechips voor de horloges (€14 of € 23 per stuk)
bolletjechips voor de computer (€ 50 of € 77per stuk)

nieuw in het assortiment van albat
bolletjede sm 17 armband sport (€ 23 per stuk) 
bolletjede sm 17 armband all round (€ 32 per stuk)
door deze armbanden wordt de moleculaire structuur van het menselijk lichaam doelgericht beïnvloed om de hieronder genoemde voordelen te laten optreden. 
* een homogener lichaamsgevoel. 
* harmonischer en meer gerichte bewegingen. 
* een optimaal gevoel van evenwicht. 
* een verbeterde lichaamsstabiliteit. 
* betere reflexen. 
* meer veerkracht. 
De armbanden oefenen een uitsluitende harmonische werking uit op het menselijke lichaam. het verandert het trillingsgedrag van atomen en beïnvloedt de energiestroom in het menselijk lichaam. het is niet vergelijkbaar met de vitaliteits bevorderende energietrillingen van bijvoorbeeld tachyon energie, magnetisme of homeopathie. 
De band dient om de rechter of linker pols gedragen te worden. Indien u de band niet graag lang wilt dragen, doe dit dan minimaal 5 minuten. de werking is dan. ± 3 uur.
bolletjeluxe dames armbanden: (a1) (€ 122)
bolletjeluxe bredere dames armbanden: (a42) ( € 140)
bolletjeluxe heren armbanden (€ 140)

enkele andere nieuwe producten van albat zijn
bolletjepower fluid 20 ml. (€ 23)
bolletjeanti aging crème 30 ml. (€ 32)
bolletjemassage olie 100 ml. (€ 68)
bolletjeclobuli korrels (€ 68)

er zijn ook chips voor meer rijplezier in de auto
bolletjetriloc abc auto (4 chips)(€ 149)
bolletjetriloc abc race (4 chips)(€ 184)
bolletjetriloc abc voor bussen en vrachtwagens(€ 275)
bolletjetriloc abc motor (1 chip)(€ 104)

chips voor betere sportprestaties.
bolletjetriloc tennis (€23)
bolletjetriloc bike (€32)
bolletjetriloc soccer shoe ( €32)
bolletjetriloc skate (€32)
bolletjetriloc ski (€41)
bolletjetriloc snowboard (€41)   
bolletjeaudiopen om kwaliteit van tv/stereo op te waarderen (€77)
bolletjepianochip om de piano en vleugel op te waarderen.(€77)


mail
ons wat je wilt bestellen

Is het beter meerdere Tachyoncellen op het lichaam te dragen, of is een voldoende?
-Het energiepotentieel van een Tachyoncel is al voldoende om het immuunsysteem te versterken, lichamelijk welbevinden zoals kracht, uithoudingsvermogen en verkwikkender slaap te bevorderen en negatieve trillingsvelden zoals bijvoorbeeld elektrosmog in het stralingsveld van de cel, dat tenminste 2 meter in alle richtingen bedraagt, te harmoniseren. Bij ziekte en pijn is het aan te bevelen de energietoevoer te verhogen door gebruik van meerdere cellen.

Is het energieveld van een Tachyoncel in het totale stralingsbereik even sterk?
-Nee, direct aan de cel is de energie het sterkst. Daarom moet men bijvoorbeeld ingeval van pijn de Tachyoncellen zo dicht mogelijk bij de pijnlijke lichaamsplaats aanbrengen.

Moet ik de Albat Tachyoncellen reinigen en verliezen zij hun werking vroeger of later?
-Nee, u moet de cellen niet reinigen, noch gaat hun werking eens verloren. Dit kan ook dan niet gebeuren als een cel beschadigd of gebroken raakt.

Er wordt gezegd, dat Tachyonenergie reeds alle informatie voor de perfecte manifestering van materie in zich draagt en dat men derhalve geen extra trillingsfrequenties in Tachyonproducten zou kunnen inbrengen. Is dat werkelijk zo?
-Wij delen de mening dat Tachyonenergie reeds alle trillingsfrequenties bevat, maar wij stellen dat het desondanks mogelijk is, geselecteerde extra frequenties in Tachyonproducten te integreren. Dat dit werkzaam is, werd meermalen bewezen toen wij compleet getachyoniseerde auto's hadden uitgerust met extra frequenties en het brandstofverbruik, de uitstoot van schadelijke stoffen en het rijgedrag daarna duidelijk meet- en merkbaar extra veranderden. Op het gebied van therapie is bovendien de tendens merkbaar, dat patiënten met chronische klachten eerder reageren op Tachyoncellen met extra frequenties als zonder (bijvoorbeeld Tachyon cellen individueel).

Gaat de werking van homeopatische geneesmiddelen variëren als ik ze in het stralingsbereik van Tachyoncellen plaats?
-Nee. Aangezien Tachyonenergie uitsluitend een ordenende invloed uitoefent, worden ze kwalitatief hoogstens verbeterd.

Beveelt u het combineren van Tachyonenergie en homeopatische middelen aan, of moet men bijvoorbeeld bij het gebruik van Tachyoncellen geheel van deze middelen afzien?
-Wij bevelen de combinatie aan. De energie die van de Tachyoncellen uitgaat, dringt weliswaar uw lichaam binnen, maar reduceert niet de werking van homeopatische middelen die u rechtstreeks als druppeltjes of granules inneemt. Eerder versterkt hij deze.

U biedt Tachyoncellen maar ook Tachyongranules aan. Doet het mij nog meer goed als ik niet alleen Tachyoncellen op het lichaam draag, naar aanvullend ook nog Tachyongranules inneem?
-Ter versterking van het immuunsysteem en ter bevordering van het lichamelijk welbevinden is het voldoende alleen Tachyoncellen te gebruiken. Bij ziekte of chronische klachten wordt de ordenende invloed van Tachyonenergie op hei lichaam en het organisme door de directe opname van Tachyonenergie in de vorm van tabletten extra versterkt. Maar ieder moet voor zich beslissen wat hij wil doen.

Is het mogelijk dat ik teveel Tachyonenergie opneem?
-Nee. De invloed van Tachyonenergie is uitsluitend levensbevorderend en ordenend, d.w.z. het lichaam neemt alleen de hoeveelheid op die het voor een evenwichtige balans nodig heeft. Dit geldt overigens ook voor Tachyoncellen met homeopatische frequenties en Bachbloesems.

Mag ik ervan uitgaan, met Tachyonenergie alle lichamelijke ongemakken op te kunnen lossen?
-Nee, dat is voor elk mens verschillend. Het merendeel van de gebruikers maakt als regel melding van meer fysieke kracht, beter slaapgedrag, meer levensvreugde en zelfvertrouwen, verlichting van pijn en allergische reacties van het lichaam, een merkbaar beter lichamelijk welbevinden, sneller herstel na lichamelijke inspanning, snellere genezing van verwondingen, vermindering van migraine- en astma-aanvallen en verminderde vatbaarheid voor ziekte (bijvoorbeeld griep enz.).

Met betrekking tot dieren, kan men uitgaan van wezenlijk betere genezingsvooruitzichten. Als de dierenarts u vertelt dat uw dier volgens de gevestigde medische wetenschap uitbehandeld is, probeert u het dan eens met Tachyonenergie. Dagelijks beleven we ware wonderen. Als basisregel geldt: Geef niet meteen op. Chronische klachten bijvoorbeeld ontwikkelen zich langzaam en laten zich niet van de ene seconde op de andere wegtoveren. Gunt u uw lichaam de tijd energieblokkades op te heffen en vermijd overmatige consumptie van drugs (sigaretten, alcohol) en levensmiddelen met een lage voedingswaarde.

Worden voorwerpen, die zich in het stralingsbereik van een Tachyoncel bevinden, getachyoniseerd?
-Ja, maar niet duurzaam. Daarvoor heeft men speciale Tachyonproducten nodig.

Vervangt het in mijn woning opstellen van een Albat Tachyon House Energy Kogel het gebruik van Tachyoncellen?
-Nee, weliswaar harmoniseert deze kogel alle negatieve trillingsvelden in zijn stralingsbereik en geeft een aanzienlijk potentieel aan Tachyonenergie vrij, maar hij vervangt niet het gebruik van Tachyoncellen, die zich immers in de onmiddellijke nabijheid van het lichaam bevinden. Bovendien is elke Albat Tachyoncel voorzien van geselecteerde extra frequenties ter bevordering van de fysieke conditie en de opheffing van energieblokkades en bij de House Energy Kogel is dat niet het geval.

Kunt u mij een paar tips geven bij het gebruik van Tachyoncellen die niet in de gebruiksaanwijzingen staan?
-Heel graag. Leg Tachyoncellen s nachts onder het hoofdkussen of onder het bed plaats ze in de koelkast ter vitalisering van voedingsmiddelen leg ze in een glas water of plak ze aan de hoofdwaterleiding ter energetisering van het water leg ze in een bloemenvaas draag ze op het lichaam plaats ze op technische apparatuur.

Vervaardigt u alleen Tachyonproducten?
-Nee. Wij produceren ook bio-energetische systeemoplossingen voor techniek en milieu (gedeeltelijk zonder Tachyonenergie en alleen met geselecteerde trillingsinformatie ter beïnvloeding van de materie). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u binnenkort meereist in een vliegtuig dat uitgerust is met ons TriLoc Active Body Control System ter optimalisering van de vliegkwaliteit en de harmonisering van de negatieve trillingsvelden.

Wat maakt de Firma Albat nog meer behalve Tachyonproducten?
-Harmonisering van negatieve trillingsvelden in de natuur, gebouwen en voertuigen / therapieproducten voor de prestatiesport / bio-energetische optimaliseringssystemen voor vliegtuigen, motorvoertuigen, schepen en sportapparatuur zoals ski's, bobsleeën, tennisrackets enz. / van landbouwgewassen / aromaveredeling van wijn / reductie van resonantietrillingen van bruggen / bio-energetische klankoptimalisering van muziekcomplexen en muziekinstrumenten.